Změna v názvu

28.10.2015 09:22

Dříve jsme ve skupině instruktorů užívali název CRAZY fit club. Dnes po drobných změnách užíváme název FIT klub E.V.A

( kontakty zůstávají stejné )